các bước nhập phần mềm về tiền gửi bên Đảng uy

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Chào bạn!
Bạn cho mình hỏi nghiệp vụ của bạn có phải là lấy tiền từ tài khoản dự toán, chuyển sang tài khoản tiền gửi tại kho bạc, sau đó rút tiền từ tài khoản tiền gửi này về chi hoạt động tại xã đúng không?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Chào bạn!
Bạn làm theo các bước sau nhé:
- Bước 1: Vào nghiệp vụ/Tiền gửi/Chuyển tiền nội bộ/ Nhấn Thêm sau đó điền đầy đủ thông tin trên chứng từ, hạch toán Nợ TK 1128 / Có TK 1121. ==> Cất
- Bước 2:
+ Nếu chi từ TK tiền gửi, vào Nghiệp vụ/Tiền gửi/Chi tiền gửi/Nhấn Thêm để thêm mới chứng từ rồi hạch toán Nợ TK 8142/ Có TK 1128.
==> Cất.
+ Nếu rút tiền mặt từ TK tiền gửi về chi, vào Nghiệp vụ/Tiền mặt/Phiếu thu, nhấn Thêm và hạch toán Nợ TK 1111/ Có TK 1128 ==> Cất. Lúc nào chi thì vào Nghiệp vụ/Tiền mặt/Phiếu chi, nhấn Thêm và hạch toán Nợ TK 8142/ Có TK 1111 ==> Cất.

Chúc bạn thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top