Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

MinhThu77

Member
Hi Misa,
Trong BCLLTT, tôi thấy ở Mã số 01 - Phần tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác - số liệu ở đây là số tiền đã thu (tổng giá thanh toán)
Công thức:
1.1 Bán hàng và thu tiền ngay: PhatsinhDU(11/511) ==> Chưa có VAT
1.2 Thu tiền bán hàng 131: PhatsinhDuChitiettheoHD_SXKD(11/131) ==> bao gồm VAT

Như vậy số liệu lấy lên BC sẽ không thống nhất.

Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không?
Mong ban nghiệp vụ Misa hỗ trợ giải thích giúp.
Cám ơn các bạn rất nhiều!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top