Báo cáo KQKD cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ
Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết chuyển. Chương trình sẽ kết chuyển kết các khoản doanh thu và chi phí từ đầu cơ sở dữ liệu đến thời điểm chọn ngày kết chuyển

Nguyên nhân 2: Có thể do chưa tích vào "lấy số liệu" trên tham số báo cáo
Giải pháp: Trên tham số báo cáo chọn vào lấy số liệu trước khi ấn Cất và In

Nguyên nhân 3: Có thể do xem sai kỳ báo cáo. Khi làm bút toán kết chuyển thời gian theo quý nhưng xem báo cáo lại xem theo tháng
Giải pháp: Nếu muốn xem báo cáo theo tháng thì sẽ phải kết chuyển theo tháng. Trong trường hợp này xóa bút toán kết chuyển theo quý đi làm lại bút toán kết chuyển theo tháng thì sẽ xem được cả theo tháng và theo quý.

Nguyên nhân 4: Có thể do bảng thiết lập báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa lại
Giải pháp: Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Báo cáo Kết quản sản xuất kinh doanh\ Kiểm tra lại công thức của các chỉ tiêu bị sai xem công thức có bị thay đổi không.
  • Nếu người dùng có sửa lại công thức thì kiểm tra lại xem tại sao lại sửa lại ? Và thiết lập lại cho đúng.
  • Nếu người dùng không chỉnh sửa gì thì tích vào "Lấy giá trị mặc định" và ấn cất
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top