Báo cáo doanh thu đang lệch với danh sách hóa đơn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do khách hàng thiết lập giờ mở ca và làm việc khác với giờ hệ thống máy tính
Cụ thể: Cukcuk bán hàng lấy lên báo cáo theo giờ hệ thống (tức là giờ máy tính)
Còn báo cáo danh sách hóa đơn lấy theo giờ thiết lập trên phần mềm
Giải pháp: Vào cukcuk quản lý/ thiết lập hệ thống/ thiết lập chung /mua hàng, bán hàng

Kiểm tra thông tin doanh thu trong ngày được tính từ...
upload_2017-12-11_9-17-50.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top