Bán hàng hóa dịch vụ SME

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
BÁN HÀNG TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP

Ví dụ:

Bán mặt hàng A theo phương thức trả góp trong 5 tháng với:
Giá bán trả ngay: 12.000.000 VND (chưa thuế)
Giá bán trả góp: 12.500.000 VND (chưa thuế)
Khi mua hàng KH đã trả ngay 1.000.000 VND

+ Bước 1: Khi phát sinh khoản trả chậm, trả góp
* Hạch toán:

Nợ TK 131, 111, 112.....
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Thuế GTGT phải nộp)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
* Thực hiện trên phần mềm
Anh/Chị vào Phân hệ Bán hàng/ Thêm Chứng từ bán hàng

upload_2019-11-14_17-15-50.png


Lưu ý: Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Thêm mặt hàng Lãi trả chậm trả góp, Tính chất Dịch vụ
upload_2019-11-14_17-11-48.png


+ Bước 2: Hạch toán số tiền trả ngay một phần khi mua (nếu có)

Anh/chị vào Thu tiền, hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 số tiền trả ngay một phần khi mua
upload_2019-11-27_14-25-16.png


+ Bước 3: KH trả tiền hàng kỳ
* Hạch toán số tiền KH trả:
Vào Thu tiền hạch toán Nợ TK 111, 112/Có TK 131 trong Thu tiền khách hàng/ Phiếu thu (khác)/ Thu tiền gửi (khác)
upload_2019-11-27_14-26-16.png


* Hạch toán lãi trả chậm, trả góp trong kỳ
Vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 3387/Có TK 515

upload_2019-11-14_17-19-35.png


Anh/Chị có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây nhé.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
BÁN HÀNG TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP (Từ SME2019 R14)

Lưu ý: Nếu có khoản bán trả chậm, trả góp đầu kỳ từ năm trước chuyển sang

Anh/Chị khai báo theo hướng dẫn tại đây: http://help.sme2019.misa.vn/doanh_thu_nhan_truoc_dau_ky.htm

Ví dụ:

Bán mặt hàng A theo phương thức trả góp trong 5 tháng với:
Giá bán trả ngay: 12.000.000 VND (chưa thuế)
Giá bán trả góp: 12.500.000 VND (chưa thuế)
Khi mua hàng KH đã trả ngay 1.000.000 VND

+ Bước 1: Khi phát sinh khoản trả chậm, trả góp
* Hạch toán:

Nợ TK 131, 111, 112.....
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Thuế GTGT phải nộp)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
* Thực hiện trên phần mềm
Anh/Chị vào Phân hệ Bán hàng/ Thêm Chứng từ bán hàngLưu ý: Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Thêm mặt hàng Lãi trả chậm trả góp, Tính chất Dịch vụ
View attachment 9092

+ Bước 2: Hạch toán số tiền trả ngay một phần khi mua (nếu có)

Anh/chị vào Thu tiền, hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 số tiền trả ngay một phần khi mua
View attachment 9268

+ Bước 3: KH trả tiền hàng kỳ
3.1 Hạch toán số tiền KH trả:

Vào Thu tiền hạch toán Nợ TK 111, 112/Có TK 131 trong Thu tiền khách hàng/ Phiếu thu (khác)/ Thu tiền gửi (khác)
View attachment 9269

3.2 Hạch toán lãi trả chậm, trả góp trong kỳ

3.2.1. Khai báo mã doanh thu nhận trước để phân bổ hàng kỳ
Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Doanh thu nhận trước\Doanh thu nhận trước.
(Hướng dẫn: http://help.sme2019.misa.vn/doanh_thu_nhan_truoc.htm)


3.2.2. Phân bổ Doanh thu chưa thực hiện vào Doanh thu
(Hướng dẫn: http://help.sme2019.misa.vn/phan_bo_doanh_thu_nhan_truoc.htm)
Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Doanh thu nhận trước\tab Phân bổ doanh thu nhận trước. Nhấn Thêm
Chọn kỳ phân bổ doanh thu nhận trước, nhấn Đồng ý


 
Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
BÁN DỊCH VỤ (Các loại dịch vụ, công trình, ....(những loại mặt hàng không phải nhập xuất kho)

B1: Khai báo mặt hàng dịch vụ (nếu chưa có mã hàng)
Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Thêm/ Khai báo mặt hàng tính chất Dịch vụ.
upload_2019-11-15_9-0-50.png


B2: Hạch toán bán hàng
Vào Phân hệ Bán hàng/ tab Bán hàng hóa dịch vụ/ Thêm/ Chọn tới mặt hàng dịch vụ đã khai báo.
Anh/Chị có thể tích hoặc bỏ tích Kiêm phiếu xuất kho đều được, vì mặt hàng là dịch vụ nên sẽ không ghi nhận giá vốn, tab Giá vốn tự bỏ trống Kho, TK kho, ....

upload_2019-11-15_9-4-58.png


Nếu vừa xuất hàng hóa vừa bán dịch vụ trong cùng 1 hóa đơn anh/chị cũng khai báo như bình thường nhé.
Mặt hàng Tính chất là Vật tư sẽ ghi nhận giá vốn, mặt hàng tính chất là Dịch vụ sẽ không ghi nhận giá vốn.
upload_2019-11-15_9-13-11.png


B3: Ghi nhận giá vốn dịch vụ

Tùy thuộc anh/chị có tính giá thành trên phần mềm hay không.
+ Nếu tính giá thành các loại dịch vụ, công trình theo Công trình/ Đơn hàng/ Hợp đồng => Giá vốn sẽ được ghi nhận ở bước Nghiệm thu
+ Nếu không tính giá thành trên phần mềm, để ghi nhận giá vốn anh/chị vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 632/ Có TK liên quan nhé.

upload_2019-11-15_9-20-24.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
CÁC TRƯỜNG HỢP BÁN HÀNG KHÁC

Anh/Chị xem một số trường hợp bán hàng khác tại đây nhé:

* Bán hàng theo báo giá: https://mily.vn/banhang_baogia
* Bán hàng theo đơn đặt hàng: https://mily.vn/banhang_ddh
* Bán hàng theo hợp đồng: https://mily.vn/banhang_hopdong
* Bán hàng lập từ chứng từ mua hàng: https://mily.vn/banhang_tumuahang
* Bán hàng từ chuyển kho: https://mily.vn/banhang_chuyenkho

* Bán hàng có kèm khuyến mại:
- Nếu bán hàng khuyến mại có kèm điều kiện anh/chị xem hướng dẫn tại đây: https://mily.vn/khuyenmai_kemdk
- Nếu bán hàng khuyến mại không kèm điều kiện anh/chị xem hướng dẫn tại đây: https://mily.vn/banhang_khongdk

* Bán hàng cho công ty A, ghi nhận công nợ cho công ty B, xuất hóa đơn bán hàng kèm bảng kê
xuất hóa đơn bán hàng có đơn giá bán là đơn giá sau thuế
Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây: https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-lap-hoa-don-ban-hang-tren-misa.49/

* Bán hàng ngoại tệ, nhận trước tiền hàng có tỷ giá khác với thời điểm ghi nhận doanh thu - Anh/chị xem HD Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
BÁN HÀNG CÓ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN CHUNG HÓA ĐƠN VỚI HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

B1: Tạo một mã hàng là CPVC (tính chất là Dịch vụ)B2: Trên chứng từ bán hàng anh/chị chọn đến mã hàng này và nhập chứng từ nhé
 

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN (DOANH THU NHẬN TRƯỚC)

Trường hợp cho thuê tài sản, BĐS đầu tư theo phương thức thuê hoạt động, thu tiền học phí trước nhiều kỳ, ....phát sinh doanh thu nhận trước.

+ Khi nhận tiền của KH trả trước:

Hạch toán:
Nợ TK 111, 112,..... (tổng số tiền nhận trước)
Có TK 3387, 3331

Thực hiện trên phần mềm: Vào Bán hàng/Chứng từ bán hàng
Thêm một mã Cho thuê văn phòng, để Tính chất: Dịch vụNếu không chọn được TK 3387, anh/chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn riêng/ Bỏ tích nút Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ nhé.

+ Hàng kỳ tính và ghi nhận doanh thu
Hạch toán:
Nợ TK 3387
Có 511
Thực hiện trên phần mềm:
Anh/Chị vào Tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán

upload_2019-11-19_9-40-3.png


+ Nếu hủy hợp đồng phải trả lại tiền hàng
Hạch toán:
Nợ 3387, 3331
Có 111, 112
Thực hiện trên phần mềm: Vào Tổng hợp/ Chứng từ NVK
 

Đính kèm

Top