ứng trước

 1. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

  Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng) Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB. Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng...
 2. TRINH NGUYỄN

  Hạch toán bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước

  Vấn đề: Hướng dẫn hạch toán bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua có tỷ giá khác với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập Giải pháp: Mô tả nghiệp vụ: Ngày 12/01/2017 Người mua ứng trước 40%...
 3. Lê Thanh Hiền

  Bán hàng phát sinh nhận trước tiền có tỷ giá khác với thời điểm ghi nhận doanh thu

  Mô tả nghiệp vụ: Ngày 12/01/2017 Người mua ứng trước 40% tiền hàng chuyển khoản qua ngân hàng với tỷ giá 21.150 VND/USD Ngày 21/01/2017 Xuất hàng cho người mua và ghi nhận doanh thu với tỷ giá tại ngày giao dịch là 22.000 VND/USD Ngày 25/01/2017 Người mua hàng thanh toán nốt 60% tiền hàng với...
Top