doanh số

 1. Chu Kim Anh

  Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên DS bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng kê bán ra

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu chưa trừ Chiết khấu, số tiền chiết khấu hạch toán Nợ TK 5211 Hướng dẫn: Vào...
 2. Nguyễn Thị Thương MISA

  Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra (TT 200)

  Vấn đề: Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra Giải pháp: Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu...
 3. Trần Mai Nhung

  Doanh thu trên Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên danh sách bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng

  Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Bảng kê thuế và Sổ cái. Chọn kỳ đối chiếu, chọn TK đối chiếu 511 Có một số nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Có hóa đơn bán hàng cột thuế suất thuế GTGT bỏ trống nên những hóa đơn này không lên bảng kê bán ra Giải pháp:Nếu các hóa đơn...
Top