báo lỗi

  1. Trương Ngọc Anh

    Khi cất chứng từ chi tiền gửi báo lỗi "Chấp nhận xuất quỹ tiền âm không" thì làm như thế nào?

    Biểu hiện: Giải pháp: 1. Vào Báo cáo\Tiền mặt,Tiền gửi\S03X – Sổ tiền gửi Kho bạc Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày lập chứng từ Chi tiền gửi Chọn Tài khoản NH,KB là <<Chọn tất>> hoặc <<Tổng hợp>> Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên chứng từ Chi tiền gửi...
  2. Nguyễn Thị Thương MISA

    Không đăng nhập được vào dữ liệu

    Vấn đề: Không đăng nhập được vào dữ liệu Giải pháp: Biển hiện: Đăng nhập vào dữ liệu báo lỗi... Cannot Open databases Nguyên nhân : Lỗi dữ liệu xảy ra khi máy chủ mất điện trong quá trình phần mềm đang chạy bảo trì, tính giá. Lỗi vật lý trên ổ cứng. Một phần ổ cứng của NSD bị lỗi do virut...
Top