Phạm Thị Mai MISA's latest activity

  • Phạm Thị Mai MISA
    Phạm Thị Mai MISA đã đăng chủ đề mới.
    Thông tư 70/2019/TT-BTC có bổ sung thêm Báo cáo tài chính và thay đổi cách lấy số liệu lên một số sổ kế toán. Do vậy thời gian gần đây...
Top