Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Mạnh Kha

 1. Nguyễn Mạnh Kha

  HOÀN THIỆN THÊM

  Hiện tôi đang hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu cho một doanh nghiệp thuộc nhà phân phối khá lớn về chủng loại mặt hàng lên dùng amis. Amis rất hay nhưng nếu bổ sung 1 số tính năng sau: 1-Phần hệ thống khai báo chung nên tách riêng mã khách hàng và nhà cung cấp để có thể khai báo mã khách hàng riêng...
 2. Nguyễn Mạnh Kha

  Import vật tư đầu kỳ

  Mình hỏi phần bán hàng ấy. Vd khách hàng 1 khi xuất từ misa 2012 mình đã chỉnh sửa Vd KH 1 mua: 2 thùng hàng hoá A 4 hộp hàng hoá A Khách hàng 2 mua 1 thùng hàng hoá A 3 hộp hàng hoá A Vậy sau khi đã chuyển đầu kỳ rồi phần bán hàng có phải chuyển thùng về hộp rồi mới import file bán hàng...
 3. Nguyễn Mạnh Kha

  Import vật tư đầu kỳ

  Xin hỏi thêm: Vậy khi import toàn bộ dữ liệu bán hàng từ mía 2012(đã kết xuất ra exel) của hàng hoá A có cả đơn vị tính lúc thì thùng lúc thì hộp vậy chưng trình có import và tính toán không? Nếu mà quy lại toàn bộ dữ liệu bán hàng về 1 đơn vị tính thì e rằng dễ sai sót và khối lượng cv quá lớn
 4. Nguyễn Mạnh Kha

  Import vật tư đầu kỳ

  một hàng hoá A có 10 thùng (1 thùng 5 hộp) và đã nhập mua hàng đơn vị bằng thùng. 1-Tại misa 2012 không có đơn vị chuyển đổi và đã dùng từ 2013 đến nay nên khi xuất hàng nhân viên đã lập mã A1 xuất bán khách hàng 4 hộp và như vậy mã A vẫn còn 10 thùng và mã A1 là -4 hộp. Hiện đã mua misa 2015...
Top