HOÀN THIỆN THÊM

Hiện tôi đang hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu cho một doanh nghiệp thuộc nhà phân phối khá lớn về chủng loại mặt hàng lên dùng amis. Amis rất hay nhưng nếu bổ sung 1 số tính năng sau:

1-Phần hệ thống khai báo chung nên tách riêng mã khách hàng và nhà cung cấp để có thể khai báo mã khách hàng riêng cho từng chi nhánh không lẫn lộn mã MÃ KHÁCH HÀNG giữa các chi nhánh nhưng MÃ NHÀ CUNG CẤP có thê dùng chung nhưng trong ô tick hiện chung cả MÃ KHÁCH HÀNG và MÃ NHÀ CUNG CẤP

2- Tương tự như vậy, MÃ HÀNG HOÁ có thể dung chung các chi nhánh nhưng MÃ KHO phải riêng hiện đang để chung

3- Việc này quan trọng: Vì hiện nay việc thực hiện chuyển kho giữa các chi nhánh phải làm 2 phiếu là phiếu xuất kho cho chi nhánh 1 và nhập kho cho cho chi nhánh 2. Như vậy khả năng sai sót do lộn mã hoặc nhầm tiền rất dẽ sảy ra vì là nhà phân phối nên việc điều chuyển hàng hoá giữa các chi nhánh là nhiều. Nên chăng chỉ làm một phiếu CHUYỂN KHO giữa các chi nhánh(Tổng công ty, công ty làm) thì không bao giờ sai sót vì chỉ có 1 phiếu và sẽ giảm thiểu công việc nhập kho ở chi nhánh nhập,Giảm thiểu đối chiếu giữa các chi nhánh(vì chỉ có 1 phiếu), nếu là chi nhánh hạch toán phụ thuộc lại càng giảm thiểu cho việc đối chiếu 136-336, 336-136 mà chỉ cần chuyển nợ(kèm chuyển kho) 136(chi nhánh 1)-136(chi nhánh 2) là ok

4- Việc đồng bộ giữa máy client lên icloud hoặc icloud về client vẫn còn bị lỗi hiện đã báo bên project sửa

5- thông báo lỗi nên thông báo cụ thể hơn cho khách hàng hiện thông báo chung chung quá trong phần lỗi đồng bộ

6- nên cảnh báo khách hàng khi đồng bộ nên dùng line không nên dùng wifi kết nối

7- Tại báo cáo bán hàng nếu chọn đơn vị chuyển đổi 1 hoặc 2 thì tổng tiền bán hàng sai so với đơn vị chính. Điều này sai vì cho dù chọn đơn vị nào thì tổng tiền vẫn đúng chỉ sai là về số lượng(do khác đơn vị). Sau khi xem thì tất cả những mã không có đơn vị chuyển đổ bị chương trình loại ra khỏi báo cáo. Misa phải chỉnh sửa nếu mã hàng hoá nào không có đơn vị chuyển đổi thì khi chọn báo cáo theo đơn vị chuyển đổi 1 thì đơn vị chính được xem là đơn vị chuyển đổi khi đó báo cáo bán hàng mới đúng cho dùng chọn đơn vị chuyển đổi nào(chính hay chuyển đổi)

Tạm thời vậy đã, có gì mình sẽ phản ánh thêm.


Best regard.
Nguyễn Mạnh Kha
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề 1 đến vấn đề 6 MISA đã tiếp nhận yêu cầu phát triển và phản hồi quý khách hàng qua email.
Còn vấn đề 7 MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng nói rõ trong bán hàng quý khách hàng đang xem báo cáo nào và gửi kèm hình ảnh giúp MISA để MISA kiểm tra nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Top