Nội dung mới nhất bởi Cái Văn Tô

 1. C

  Giảm chỉ tiêu 32

  Vẫn chưa được. tờ khai vẫn chưa giảm. Hóa đơn bán ra số 0000580 em xuất ngày 05/02/2021 số tiền chưa thuế 1.420.000.000 đồng, thuế 142 triệu, tổng 1.562.000.000 đồng và kê khai thuế quý 1/2021. Theo biên bản kiểm tra thuế từ năm 2019-2020 thì hóa đơn 1.562.000.000 đồng, doanh thu 1.420.000.000...
 2. C

  Giảm chỉ tiêu 32

  Tờ khai GTGT quý 1 em muốn giảm chỉ tiêu 32 xuống, Vậy mình có các cách hạch toán nào (không giảm thuế ở chỉ tiêu 33) Phân hệ bán hàng em hạch toán: N131/5111, 33311 Em có làm NVK mà chưa được
 3. C

  Ghi nhận doanh thu năm trước

  xuất hóa đơn 2021 nhưng ghi nhận 2020 anh, chứ dễ vậy em hỏi làm gì
 4. C

  Ghi nhận doanh thu năm trước

  Tháng 2/2021 em có xuất hóa đơn 1,1 tỷ ghi nhận doanh thu cho năm 2020. Quý 1/2021 em kê khai thuế như thế nào? Phần Doanh thu em hạch toán trên dữ liệu 2021 như thế nào?
 5. C

  Báo cáo thu NSNN huyện giao

  Em cần 1 mẫu báo cáo thu NSNN huyện giao, tương tự mẫu 08 TT344
 6. C

  Kết dư ngân sách

  Chưa trúng ý
 7. C

  Kết dư ngân sách

  Mình muốn tìm chi tiết kết dư ngân sách. Có các cách nào vậy
 8. C

  Phân tích rũi ro báo cáo tài chính

  Cơ quan thuế hiện nay đã ứng dụng đánh giá rũi ro báo cáo tài chính trên phần mềm của cơ quan thuế để xác định mức độ rũi ro của doanh nghiệp trên báo cáo. Misa nên nghiên cứu thêm tính năng đánh giá rũi ro tương tự như cơ quan thuế trên phần mềm để biết tiêu chí nào rũi ro cho doanh nghiệp điều...
 9. C

  Em cần mẫu báo cáo thu chỉ thể hiện dự toán thu và số thu phần ngân sách nhà nước huyện giao

  phần huyện giao thôi để em chỉ xem phần thu ngân sách nhà nước
 10. C

  Thêm trường mở rộng: đối tượng Nợ Có

 11. C

  Đánh giá rũi ro về thuế

  em muốn misa phát triển chỉ tiêu phân tích này
 12. C

  Đánh giá rũi ro về thuế

  Hiện nay cơ quan thuế có ứng dụng đánh giá rũi ro về thuế, misa nên tích hợp các tiêu chí của cơ quan thuế vào phần mềm để DN biết những chỉ tiêu nào rũi ro nhé
 13. C

  MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU

  khi nào lên chỉ tiêu "tạm ứng"; khi nào lên chỉ tiêu "phải thu khác"
 14. C

  MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Mã số 03 Hiện nay bctc đang không khớp với số dư cuối kỳ bảng cđtk.
Top