Giảm chỉ tiêu 32

1622818787988.png


Tờ khai GTGT quý 1 em muốn giảm chỉ tiêu 32 xuống, Vậy mình có các cách hạch toán nào (không giảm thuế ở chỉ tiêu 33)
Phân hệ bán hàng em hạch toán: N131/5111, 33311
Em có làm NVK mà chưa được

1622819041520.png


1622819064360.png
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
View attachment 18488

Tờ khai GTGT quý 1 em muốn giảm chỉ tiêu 32 xuống, Vậy mình có các cách hạch toán nào (không giảm thuế ở chỉ tiêu 33)
Phân hệ bán hàng em hạch toán: N131/5111, 33311
Em có làm NVK mà chưa được

View attachment 18489

View attachment 18490
Chào anh
Mình chỗ phần % thuế bên mình chưa điền % ạ?
Khi hạch toán mình hạch toán nợ TK 511/có 131
nợ 333/có 131 số tiền dương nhé chứ không hạch toán số tiền âm ạ
 
Vẫn chưa được.
tờ khai vẫn chưa giảm.
Hóa đơn bán ra số 0000580 em xuất ngày 05/02/2021 số tiền chưa thuế 1.420.000.000 đồng, thuế 142 triệu, tổng 1.562.000.000 đồng và kê khai thuế quý 1/2021.
Theo biên bản kiểm tra thuế từ năm 2019-2020 thì hóa đơn 1.562.000.000 đồng, doanh thu 1.420.000.000 đồng không cần kê khai thuế cho năm 2021 mà ghi nhận doanh thu 2020, chỉ kê khai thuế GTGT đầu ra là 142 triệu đồng.
Theo hướng dẫn hạch toán em ghi Nợ 5111/ có 131 thì doanh thu trên bảng cân đối tài khoản đã giảm. Còn tờ khai và bảng kê bán ra thì chưa giảm được
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Vẫn chưa được.
tờ khai vẫn chưa giảm.
Hóa đơn bán ra số 0000580 em xuất ngày 05/02/2021 số tiền chưa thuế 1.420.000.000 đồng, thuế 142 triệu, tổng 1.562.000.000 đồng và kê khai thuế quý 1/2021.
Theo biên bản kiểm tra thuế từ năm 2019-2020 thì hóa đơn 1.562.000.000 đồng, doanh thu 1.420.000.000 đồng không cần kê khai thuế cho năm 2021 mà ghi nhận doanh thu 2020, chỉ kê khai thuế GTGT đầu ra là 142 triệu đồng.
Theo hướng dẫn hạch toán em ghi Nợ 5111/ có 131 thì doanh thu trên bảng cân đối tài khoản đã giảm. Còn tờ khai và bảng kê bán ra thì chưa giảm được
Chào anh
Anh kiểm tra lại xem hạch toán giống như hướng dẫn e gửi trên kia chưa nhé
1623028576971.png
1623028538727.png
 
Top