HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KINH DOANH BÁN VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH (TT200)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào Anh/Chị
Bài viết hôm nay MISA xin hướng dẫn quy trình hạch toán đối với đơn vị kinh doanh bán và có bao gồm lắp đặt/lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh,...
Các loại hình có thể áp dụng như: kinh doanh carema, máy tính, điều hòa, thang máy,... và các các loại hình doanh nghiệp có phát sinh bán hàng kèm dịch vụ lắp đặt.

Đơn vị loại hình này thường có 2 hoạt động chính phát sinh doanh thu cần được tính giá vốn bao gồm:
 • Thương mại: Mua thiết bị, linh kiện về xuất bán hoặc lắp ráp thành bộ xuất bán
 • Thi công lắp đặt: nhân công, thiết bị và chi phí khác.

Lưu ý: khi nhập vào phần mềm MISA cũng như tính giá thành, thường có 2 phương án tính giá vốn:

- Phương án 1: Tính giá vốn theo từng hợp đồng phát sinh: trong đó hạch toán 632 theo từng hợp đồng cả bao gồm: hàng hóa bán, linh kiện, nhân công, chi phí khác (xem hướng dẫn hạch toán giá thành tại đây)

- Phương án 2: Tính giá vốn hàng hóa riêng, nhân công riêng theo Hóa đơn đã xuất.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết phương án 2
Nếu công ty hạch toán thông tư 133, xem bài viết tại đây


A. Chi phí đầu vào:
 • Nhập hàng hóa, linh kiện về nhập kho:
Nợ 152, 156​
Nợ 133​
Có 331,111,112,…​
(nhập trên chứng từ mua hàng qua kho)​

 • Nếu có phí vận chuyển hàng hóa mua vào, sẽ phân bổ trực tiếp vào đơn giá nhập hàng
Nợ 152, 156​
Nợ 133​
Có 331,111,112,…​
Xem hạch toán chi phí mua hàng Tại đây

 • Với chi phí tiền lương cho nhân viên lắp đặt hàng tháng hoặc theo từng khách hàng
Nợ 622, 627​
Có 334​
(Nếu có dùng phân hệ lương trên MISA thì xem hướng dẫn làm tại đây, nếu làm bảng lương ngoài thì vào Chứng từ Nghiệp vụ khác Tại đây để hạch toán)​
Bảo hiểm cách làm tương tự lương.​
 • Các chi phí khác: anh/chị hạch toán theo đúng phân hệ trên phần mềm MISA

B. Lắp ráp thiết bị thành phẩm (nếu có)

Với đơn vị nhập hàng về theo từng bộ phận, linh kiện sau đó mới lắp ráp lại thành thành phẩm đem đi bán và lắp đặt cho khách hàng thì hạch toán thêm 1 quy trình lắp ráp nữa.
 • Xuất hàng bộ phận, linh kiện lắp ráp: Nợ 154/Có 152, 156
 • Nhập kho thành phẩm: Nợ 155/Có 154
Xem hướng dẫn quy trình lắp ráp trên MISA và thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: nếu đơn vị lắp ráp số lượng lớn, có riêng bộ phận chuyên lắp ráp và có phi phí nhân công, khấu hao, chi phí khác liên quan đến đến lắp ráp thành phẩm, gần như là sản xuất thành phẩm và muốn tính giá thành cho từng sản phẩm. Anh/Chị phải thực hiện tính giá thành phẩm theo hướng dẫn Tại đây


C. Hạch toán bán hàng:
 • Lập chứng từ hóa đơn bán hàng
Nợ 111,112,131​
Có 5111 (tiền hàng, tiền công, phí nếu có)​
Có 333​

Xem hướng dẫn hạch toán bán hàng tại đây
Lưu ý:​
+ Nên làm chứng từ bán hàng kiêm xuất kho để ghi nhận giá vốn hàng hóa​
+ Cuối tháng tính giá giá xuất kho nếu là pp bình quân​
+ Với dịch vụ lắp đặt, nên tạo mã hàng tính chất là Dịch vụ​
+ Nếu có xuất hóa đơn điện tử làm theo hướng dẫn Tại đây

 • Kết chuyển giá vốn chi phí lắp đặt: như hướng dẫn trên, chi phí nhân công và linh kiện, vật liệu (không phản ánh trên hóa đơn như hàng hóa bán) hạch toán vào 627. Cuối tháng thực hiện:
  • Kết chuyển chi phí: Nợ 154/Có 627
  • Kết chuyển giá vốn: Nợ 632/Có 154
Bút toán trên có thể thực hiện trên chứng từ nghiệp vụ khác Tại đây
Lưu ý: cách kết chuyển trên đối với kế toán muốn hạch toán đơn giản, nếu đơn vị có nhiều chi phí đa dạng muốn tính vào chi phí lắp đặt, muốn xem đầy đủ báo cáo giá thành cho chi phí lắp đặt hay bảo dưỡng, Anh/Chị hạch toán chi phí liên quan theo hướng dẫn tính giá thành Công trình\vụ việc Tại đây. Trong đó, anh/chị thêm và đặt công trình đại diện cho dịch vụ lắp đặt hay bão dưỡng để tổng hợp chi phí phát sinh.​
Các bút toán hạch toán khác, Anh/Chị xem hướng dẫn theo các phân hệ liên quan tại trang: https://helpsme.misa.vn/

(*) Cuối năm xem các vấn đề liên quan đến BCTC, QT TNDN: Tại đâyNếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối:
Top