Xuất nhiều hóa đơn cho 1 chứng từ bán hàng

Diệu An

New Member
Nhờ anh/chị hỗ trợ

Bên em hiện đang sử dụng hóa đơn in.

Trước đây bên em bán hàng xuất hóa đơn gộp và treo công nợ cho NVBH vì NVBH chịu trách nhiệm nhận hàng hóa đi giao và thu công nợ nộp về công ty.

-Hiện nay, bên em mong muốn treo công nợ bằng 01 Chứng từ bán hàng + 01 Phiếu xuất kho cho NVBH và xuất nhiều hóa đơn với thông tin các khách hàng khác nhau bằng cách nhập khẩu excel (các hóa đơn này cần được link với Chứng từ bán hàng cũng như Phiếu xuất kho).

-Thêm vào đó trên phần mềm có mẫu báo cáo nào về chi tiết Chứng từ bán hàng kèm chi tiết thông tin các hóa đơn liên quan không ạ ( để dễ kiểm soát chứng từ bán hàng đã được xuất hóa đơn hết số lượng hàng hóa, thành tiền khớp nhau hay không, cũng như tra cứu thông tin khách hàng đã mua hàng).

Em cám ơn
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Về nhập khẩu excel thì PM có phần nhập khẩu excel chứng từ bán hàng chị xem hướng dẫn ở đây ạ: https://help.sme2019.misa.vn/html_10050000.htm
- Dạ hiện tại có báo cáo chi tiết bán hàng trong phần bán hàng có xem đc số hóa đơn và ngày hóa đơn nhưng phải lập kèm hóa đơn với chứng từ bán hàng mới xem đc ạ!
 

Diệu An

New Member
- Về nhập khẩu excel thì PM có phần nhập khẩu excel chứng từ bán hàng chị xem hướng dẫn ở đây ạ: https://help.sme2019.misa.vn/html_10050000.htm
- Dạ hiện tại có báo cáo chi tiết bán hàng trong phần bán hàng có xem đc số hóa đơn và ngày hóa đơn nhưng phải lập kèm hóa đơn với chứng từ bán hàng mới xem đc ạ!
Nhập khẩu excel Chứng từ bán hàng lập kèm phiếu xuất kho và hóa đơn thì phần mềm chỉ cho ghép dữ liệu thông tin 1 khách hàng duy nhất. Trong khi đó mình muốn ghép dữ liệu của chứng từ bán hàng và phiếu xuất kho là của NVBH (để treo nợ 131 cho nhân viên) và phần hóa đơn thì lập nhiều hóa đơn với thông tin các khách hàng khác nhau
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1 chứng từ bán hàng 1 hóa đơn thì chỉ được xuất cho 1 đơn vị thôi a ạ! a có thể nhập khẩu qua phần chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận ạ
 

Diệu An

New Member
1 chứng từ bán hàng 1 hóa đơn thì chỉ được xuất cho 1 đơn vị thôi a ạ! a có thể nhập khẩu qua phần chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận ạ
Tại mình thấy bản 2021 cho phép 1 Chứng từ bán hàng được xuất nhiều hóa đơn thông tin khác nhau. Tuy nhiên phải bấm chuột phải vào từng chứng từ bán hàng để lập từng hóa đơn 1 rất lâu. Do đó mình muốn hỏi chỗ nhập khẩu excel hiện chưa cập nhật cho đẩy nhiều hóa đơn cho 1 chứng từ bán hàng ạ.
 
Top