Xuất hóa đơn xuất khẩu nước ngoài, vào khu phi thuế quan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Quy định về sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu, hướng dẫn xuất hóa đơn cho công ty nước ngoài, cho các đon vị trong khu phi thuế quan thế nào? Xem chi tiết ở bài viết dưới đây.

I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Cụ thể:
- Hóa đơn GTGT (theo mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5, ban hành kèm thông Thông tư 39) sẽ được áp dụng với các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; hoạt động xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi xuất khấu, nếu DN xuất khẩu áp dụng phương pháp khấu khấu trừ.
- Hóa đơn bán hàng (theo mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5, ban hành kèm thông Thông tư 39) sẽ được áp dụng với các tổ chức, cá nhân khai và tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
- Hóa đơn bán hàng (theo mẫu số 5.3 Phụ lục 5, ban hành kèm thông Thông tư 39) sẽ áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào trong khi phi thuế quan với nhau, xuất khẩu ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân xuất vào khu phi thuế quan”.
- Khoản 7, điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC ( sửa đổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: Hóa đơn thương mại ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
- Trường hợp xuất khẩu dịch vụ phần mềm : sử dụng hóa đơn thương mại.
Công văn số 76605/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp các DN sử dụng hóa đơn GTGT, có phát sinh hoạt động xuất khẩu phần mềm cho công ty nước ngoài thì DN sẽ không lập hóa đơn GTGT cho hoạt động này. Thay vào đó, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu.
Việc lập hóa đơn thương mại sẽ được tiến hành theo hướng dẫn tại Khoản 7, Điều 3 của Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Tham gia ngay vào Cộng đồng hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA để được giao lưu, học hỏi và hỗ trợ miễn phí từ MISA và cộng đồng thành viên .
BẤM VÀO ĐÂY
THAM GIA NGAY (7).pngII. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI XUẤT KHẨU VÀO KHU PHI THUẾ QUAN

Tại Điều 68 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sẽ bao gồm các hoạt động sau:
+ Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại Điều 32, Nghị định 187/2013/NĐ-CP;
+ Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
+ Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao và nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
Theo đó, các hoạt động xuất khẩu trong trường hợp này sẽ sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn thương mại, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về việc sử dụng hóa đơn.


III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP

Tại Điều 151 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định hiệu lực thi hành như sau:
“Điều 151. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
...”
Căn cứ các quy định trên, tại Điều 151 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022. Nếu công ty có hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài thì khi xuất khẩu được tiếp tục sử dụng hoá đơn thương mại theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên để thực hiện thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.​
1610331862182.png
1610331888423.pngKẾT LUẬN: việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu cho công ty nước ngoài sẽ được áp dụng như sau:
- Nếu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài thì xuất hóa đơn thương mại.
- Nếu bán hàng hóa vào khu chế xuất, khu phi thuế quan thì xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.
- Nếu xuất nhập khẩu tại chỗ, thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, c trong Điều 86, Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hóa đơn thương mại.
- Nếu xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp quy định tại Điểm b trong Điều 86, Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Thuong1711

New Member
Chào chị,
Bên em có bán hàng hóa vào khu chế xuất. Khi lập chứng từ bán hàng "Bán hàng xuất khẩu" thì không có nút "Phát hành hóa đơn". Em muốn được hỗ trợ hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử cho khách trong trường hợp này
Chị hỗ trợ giúp em nhé
Thanks
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top