XUẤT HÓA ĐƠN KHUYẾN MÃI KHÔNG THU TIỀN

Ngân Ngân

New Member
Cty Phúc là Nhà Phân Phối có mua hàng và nhận khuyến mại không thu tiền của Nhà Cung Cấp ( khuyến mại trả sau) điều kiện mua 4 tặng 1. Phía Nhà Cung Cấp có đăng ký với Bộ Công Thương và có thông báo bằng văn bản. Cty Phúc đã xuất hoá đơn với điều kiện khuyến mại như trên. Như vậy Cty Phúc có được xuất hoá đơn khuyến mại không thu tiền hay không? Cách hoạch toán bên mua và bên bán, theo dỗi hàng tồn kho ở trường hợp này như thế nào ?
 
Top