XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

PhạmThị Hà

New Member
E chào anh chị,

Em có 1 hóa đơn sai thuế suất 10% thay vì 8% nhưng số tiền thuế vẫn đúng, nhưng khách hàng chưa khai báo, đáng lý ra em phải hủy hóa đơn lập hóa đơn mới nhưng em lại nhầm lập hóa đơn điều chỉnh. Vậy giờ em có cần hủy hóa đơn bị sai nữa không ạ?
 

Đính kèm

Top