Xử lý một số thông báo khi đăng nhập, nhập liệu, kết nối vào dữ liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Khi mở hoặc tạo dữ liệu trên máy chủ có thể gặp các thông báo dưới đây, anh/chị đang gặp thông báo nào thì xem hướng dẫn xử lý của nội dung tương ứng nhé:

1. Phiên bản máy trạm LỚN hơn phiên bản máy chủ tại đơn vị...- Xem hướng dẫn Tại đây


2. Phiên bản máy trạm NHỎ hơn phiên bản máy chủ tại đơn vị...- Xem hướng dẫn Tại đây

3. Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị NHỎ hơn phiên bản trên Cloud... - Xem hướng dẫn Tại đây

4. Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị LỚN hơn phiên bản trên Cloud. Bạn có muốn cập nhật phiên bản trên Cloud luôn không? - Xem hướng dẫn Tại đây

5. Đăng nhập dữ liệu trên Cloud hiển thị thông báo: Dữ liệu kế toán chưa phải là phiên bản mới nhất... - Xem hướng dẫn Tại đây

6. Khi đăng nhập hiển thị thông báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động - Xem hướng dẫn ở mục số 4 Tại đây

7. Thông báo Không kết nối được máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây

8. Đăng nhập báo Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ - Xem hướng dẫn Tại đây

9. Thông báo Người dùng <...>chưa có trên dữ liệu kế toán. Vui lòng liên hệ với ADMIN Kế toán để cập nhật người dùng từ AMIS.VN và thực hiện phân vai trò cho người dùng - Xem hướng dẫn Tại đây ở bước 2

10 Thông báo "Dữ liệu bị hỏng hoặc xóa": anh/chị thử kết nối lại dữ liệu trên máy chủ destop theo hướng dẫn Tại đây, trường hợp làm theo hướng dẫn vẫn không được anh/chị vui lòng liên hệ MISA theo tổng đài MISA SUPPORT để được hỗ trợ

11. Đang làm việc trên phần mềm, nhưng khi thực hiện chức năng Cất, Ghi sổ, Bỏ ghi... chương trình hiển thị thông báo: Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị nhỏ hơn phiên bản trên Cloud... - Xem hướng dẫn Tại đây


12. Khi máy chủ thực hiện kết nối dữ liệu lên Cloud xuất hiện thông báo:

 • Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị LỚN hơn phiên bản trên Cloud. Bạn có muốn cập nhật phiên bản trên Cloud luôn không? - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị NHỎ hơn phiên bản trên Cloud. Bạn phải cập nhật phiên bản phần mềm máy chủ tại đơn vị lên phiên bản R... - Xem hướng dẫn Tại đây
 

Đính kèm

 • 8.3 KB Lượt xem: 761
 • 7.6 KB Lượt xem: 748
 • 8.9 KB Lượt xem: 765
 • 60.4 KB Lượt xem: 784
 • 11.3 KB Lượt xem: 752
 • 38.1 KB Lượt xem: 760
 • 72.3 KB Lượt xem: 773
 • 65.8 KB Lượt xem: 800
 • 33.6 KB Lượt xem: 752
 • 86.6 KB Lượt xem: 752
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
8. Đăng nhập báo "Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ":
 • Anh/Chị lên trang amis online để đăng nhập nhé, nếu anh/chị quên mật khẩu, anh/chị tích vào ô "Quên mật khẩu" để lấy lại theo hướng dẫn Tại đây
 • Hoặc có thể tài khoản của anh/chị chưa được kích hoạt, anh/chị báo người dùng có vai trò quản trị hệ thống để kích hoạt tài khoản cho anh/chị theo hướng dẫn Tại đây
 • Nếu trên trang AMIS online anh/chị có đăng nhập được mà dưới offline không được, anh/chị xem hướng dẫn Tại đây ở mục 5 nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top