Xử lý mã hàng

Tongcung

New Member
Tôi có 2 mã hàng là 2 loại chất lỏng giống nhau, nhưng khác nhau về nồng độ

Mã hàng 1, chứa trong thùng 1 số lượng là : 50 lít –MA1

Mã hàng 2, chứa trong thùng 2 số lượng là : 30 lít- MA2

Ngày 11/07/2020 tôi xuất 20 lít ở thùng 1, trộn vào thùng 2, như vậy thùng 2 có số lượng là 50 lít và có 2 mã hàng là MA1 và MA2, thực tế đây là chất lỏng do vậy chỉ là 1 mã,

Yêu cầu là trong thùng 2 số lượng 50 lít có mã là MA2. Vậy làm thế nào Misa
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Tôi có 2 mã hàng là 2 loại chất lỏng giống nhau, nhưng khác nhau về nồng độ

Mã hàng 1, chứa trong thùng 1 số lượng là : 50 lít –MA1

Mã hàng 2, chứa trong thùng 2 số lượng là : 30 lít- MA2

Ngày 11/07/2020 tôi xuất 20 lít ở thùng 1, trộn vào thùng 2, như vậy thùng 2 có số lượng là 50 lít và có 2 mã hàng là MA1 và MA2, thực tế đây là chất lỏng do vậy chỉ là 1 mã,

Yêu cầu là trong thùng 2 số lượng 50 lít có mã là MA2. Vậy làm thế nào Misa
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 
Top