Xử lý kê khai hóa đơn đầu vào 2 lần

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Do nhầm lẫn nên xảy ra rất nhiều trường hợp kê khai 2 lần cùng 1 số hóa đơn đầu vào. Để xử lý trường hợp này, Anh/Chị cùng tham khảo bài viết sau đây.

Xử lý hóa kê khai hóa đơn đầu vào 2 lần.png


1. Hướng dẫn xử lý

Tùy vào từng thời điểm phát hiện sai sót để xác định cách xử lý phù hợp

Thời điểm phát hiện
Cách xử lý
Nếu phát hiện trong thời hạn nộp tờ khai- Lập tờ khai mới rồi nộp lại
- Không lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
Nếu phát hiện khi hết thời hạn kê khai thuế GTGT- Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
- Kèm theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS


Căn cứ theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

- Đơn vị kinh doanh chỉ tiến hành kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định thì phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế mắc sai sót.

- Đối với các loại thuế quyết toán năm: Người nộp thuế kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng/quý mắc sai sót; đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Tuy nhiên, nếu đơn vị kinh doanh đã nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì chỉ cần khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Đối với trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế cần xác định lại số thuế của tháng/quý mắc sai phạm để khai bổ sung tờ khai tháng/quý và tính lại tiền chậm nộp.

- Đối với các loại thuế GTGT nộp theo tháng/quý: Khi mắc sai sót kê khai cùng một hóa đơn 2 lần, người nộp thuế tiến xác định lại số thuế của tháng/quý mắc sai phạm để khai bổ sung tờ khai tháng/quý và tính lại tiền chậm nộp như bình thường.

- Hồ sơ khai thuế bổ sung nộp có thể cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào trong tuần, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Tuy nhiên, hồ sơ khai thuế bổ sung này phải nộp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.


2. Cách điều chỉnh hóa đơn kê khai 2 lần sau khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra và có kết luận, quyết định xử lý

Theo đúng quy định của Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, đơn vị kinh doanh phải tiến hành khai bổ sung, điều chỉnh như hướng dẫn sau:

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

Tham gia ngay vào Cộng đồng hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA để được giao lưu, học hỏi và hỗ trợ miễn phí từ MISA và cộng đồng thành viên .
BẤM VÀO ĐÂY
THAM GIA NGAY (7).png

3. Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn đầu vào đã kê khai 2 lần

3.1. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trong thời hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện sai sót hóa đơn đầu vào kê khai 2 lần, nếu vẫn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì người nộp thuế cần lập tờ khai mới với số liệu chính xác rồi nộp lại cơ quan thuế trong thời hạn quy định; tuyệt đối không cần lập lại tờ khai bổ sung.
Hướng dẫn lập tờ khai : tại đây

3.2. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT khi đã hết thời hạn nộp tờ khai
Đối với trường hợp đơn vị kinh doanh phát hiện kê khai sai cùng một hóa đơn đầu vào những 2 lần tại thời điểm đã hết thời hạn kê khai thì lập tờ khai bổ sung
Chi tiết thao tác xem tại đây
 
Sửa lần cuối:
Top