Xử lý hàng tồn kho khi tạm ngừng kinh doanh

Cty mình làm có mở nhà hàng (chi nhánh - khác ngành nghề của Cty):
1. Đến 31/12/2019 tồn kho bia nước ngọt gần 500tr
2. Chỉ kinh doanh (có mua vào, bán ra) trong quý 1/2020 (Q2/2020 trở đi đóng cửa)
3. Ngày 1/11/2020 làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh
4. Giờ mình đang làm báo cáo QT 2020, vậy hàng tồn kho trên thì mình ghi hóa đơn (HĐĐT) trước thời điểm tạm ngừng và gửi BS tờ khai thuế GTGT và sử dụng HĐ (tên người mua thì ghi tên cá nhân) để thanh lý số hàng bia nước ngọt trên = giá trị tồn để ghi nhận doanh thu và thuế bán ra => Vậy thì có hợp lý không?
 
Top