xóa tên kho/phong bộ môn

HTLE_MISA

Member
Thưa Anh!
Để thực hiện xóa Kho/ Phòng Anh vui lòng vào mục Quản lý thiết bị/ Vào danh mục/ Phòng ban. tích chọn phòng ban cần xóa và nhấn xóa. Trường hợp chương trình đang báo có phát sinh liên quan không xóa được. Anh vui lòng kiểm tra trên danh mục/ Thiết bị xem có những thiết bị nào đã chọn vào phòng ban cần xóa thì sửa lại sang phong ban khác. Sau đó mới thực hiện xóa nhé
Cảm ơn anh!
 

babyandme

New Member
Thưa Anh!
Để thực hiện xóa Kho/ Phòng Anh vui lòng vào mục Quản lý thiết bị/ Vào danh mục/ Phòng ban. tích chọn phòng ban cần xóa và nhấn xóa. Trường hợp chương trình đang báo có phát sinh liên quan không xóa được. Anh vui lòng kiểm tra trên danh mục/ Thiết bị xem có những thiết bị nào đã chọn vào phòng ban cần xóa thì sửa lại sang phong ban khác. Sau đó mới thực hiện xóa nhé
Cảm ơn anh!
Cách này okie này. Thanks bạn
 
Top