Xóa số dư tài khoản 1128

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Số dư đầu kỳ 2018 của em chi tiết và tổng hợp không khớp số liệu vậy em muốn xóa số dư tổng hợp để nhập lại làm sao
Thưa anh!
Anh vui lòng vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu tìm tới từng loại quỹ dùm em. Sau khi xóa xong kiểm tra lại bảng cân đối xem còn không? Nếu vẫn còn vui lòng cung cấp ultraviewer kèm link forum gửi email support@misa.com.vn gửi TV 3112 dùm em nhé
cám ơn!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top