Xóa dữ liệu kế toán

DEMY

New Member
Dear All
Bạn kế toán cũ Cty chị mở nhiều dữ liệu kế toán. Giờ chị muốn xóa bớt thì làm như thế nào. Máy chị là máy chủ, không có máy trạm và chị không có pass để dăng nhập vào các dữ liệu cần xóa.
Vui lòng hướng dẫn chị.
Tks.
 

DEMY

New Member
Dear All.
Chị đã làm theo hướng dẫn nhưng chị không có pass để dăng nhập vào các dữ liệu cần xóa. Vậy mình cần làm thế nào để xóa được .
Tks
 

DEMY

New Member
Dear All.
Chị đã làm được.
Cho chị hỏi. Chị muốn cất các công trình đã thi công xong để không hiện lên khi tích chọn phân bổ chi phí và tính giá thành thì làm ntn.
Tks.
 

DEMY

New Member
Dear All.
Chị đã tạo mới dữ liêu kế toán năm 2021 từ dữ liệu 2020.
Dữ liệu năm 2020 chị có một số thay đổi - Không ảnh hưởng số liệu cuối năm
Giờ chị muốn up lai dữ liệu năm 2020 cho năm 2021 thì mình cần làm ntn.
Dữ liệu năm 2020 chị dùng MISA SME 2020.
Dữ liệu năm 2021 chị dùng MISA SME 2021.
Tks.
 
Top