Xóa chi phí dở dang trong file đính kèm

KEVN

New Member
Chào anh/ chị

Khi vào phân hệ Nghiệp vụ/Số dư đầu kì/ Chi phí dở dang (như file đính kèm) thì có rất nhiều dữ liệu về chi phí dở dang. Tuy nhiên đến thời điểm cuối năm 2020 TK 154 không còn số dư. Vì vậy nếu tôi xóa dữ liệu trong file đính kèm thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu khác không?

Trong phân hệ công trình có hơn ngàn mã công trình của năm trước đã hoàn thành, tôi muốn xóa cho nhẹ máy nhưng nó cứ báo liên quan đến nghiệp vụ phát sinh (OPN) nhưng thực tế ác công trình này đã hoàn thành xong cả rồi. Công nợ cũng đã thu, không biết nó còn liên qua đến tài khoản nào nữa mà vẫn không cho xóa?

Nhờ anh/ chị hướng dẫn giúp
 

Đính kèm

Top