xóa bỏ hóa đơn điện tử

xóa bỏ hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng chưa gửi email

  • ...

    Bình chọn: 0 0.0%
  • ....

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
Xin chào các anh chị
Anh/chị tư vấn những trường hợp sau giải quyết như thế nào giúp em với ạ

1. Em "đã lập và phát hành hóa hóa đơn điện tử" nhưng sau đó thì em phát hiện hóa đơn bị sai nội dung, và hóa đơn này "chưa gửi email cho người nhận",

giờ em muốn "xóa bỏ hóa đơn" có cần bên kia họ "xác nhận chữ ký số và lập biên bản hủy hóa đơn" đó giữa 2 bên không ?

2. Em xuất lại hóa đơn khác nhưng không muốn có nội dung xuất thay thế trên hóa đơn thì làm như thế nào, và như vậy có hợp lí không ?

em xin cảm ơn !

b009afd5913675682c27.png
b009afd5913675682c27.png
b009afd5913675682c27.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top