Xin giúp đỡ về nghiệp vụ xay xát gạo.

4AND1

New Member
Công ty mình làm về lĩnh vực xay xát gạo, nguyên liệu đầu vào là lúa và sản phẩm đầu ra là gạo, tấm, cám... Mình mới làm lĩnh vực này nên nhờ mọi người giúp đỡ các bước định khoản trên phần mềm MISA về việc xuất kho nguyên liệu, nhập kho thành phẩm và tính giá. Xin cảm ơn.
 

hongnguyen.bp91

New Member
Công ty mình làm về lĩnh vực xay xát gạo, nguyên liệu đầu vào là lúa và sản phẩm đầu ra là gạo, tấm, cám... Mình mới làm lĩnh vực này nên nhờ mọi người giúp đỡ các bước định khoản trên phần mềm MISA về việc xuất kho nguyên liệu, nhập kho thành phẩm và tính giá. Xin cảm ơn.
Mình cũng đang tìm hiểu chỗ này, bạn hỏi được chưa chỉ giáo mình với! :)
 
Top