VIDEO trực tuyến: Hướng dẫn hoàn thành báo cáo đối chiếu Quý 3 - MISA Bamboo.NET 2020

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào Anh/Chị
MISA xin gửi nội dung hướng dẫn các bước để kiểm tra số liệu và giải pháp để kiểm tra, xử lý các số liệu trên báo cáo đối chiếu kho bạc (Mẫu số 01, 02) trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020


Xem đầy đủ trên kênh youtube MISA: https://youtu.be/7E1mpQFj2oQ
Giảng viên: Chuyên viên MISA


XEM THÊM CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TRONG VIDEO:


Câu 1: Số dư tạm ứng trên bảng đề nghị TTTU và trên đối chiếu mẫu 02a lên không đúng thì phải kiểm tra thế nào? https://mily.vn/a5ugKws

Câu 2: Khi in báo cáo chi đúng nhưng báo cáo đối chiếu mẫu 01,02 không đúng thì làm thế nào?
Anh/Chị xem lại nội dung livestream để biết cách kiểm tra: https://youtu.be/7E1mpQFj2oQ

Câu 3: Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?
https://mily.vn/a5uENDz

Câu 4: Tôi in mẫu số 02a, Cột tạm ứng phần rút tôi muôn thể hiện chi tiết tiểu mục thì làm thế nào?
https://mily.vn/a5u7GF7

Câu 5: Làm thể nào để nộp trả lại khoản dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên, mà không sử dụng hết?
https://mily.vn/a5uSocY

Câu 6: Tôi không thấy Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển (TT số 344/2016/TT-BTC) thì làm thế nào?
https://mily.vn/a5SALxE

Câu 7: In mẫu 02a-SDKP/ĐVD thấy các dòng tiểu mục chi tiết không được cộng ở cột 5, cột 6 thì làm thế nào?
https://mily.vn/a5SoIcX

Câu 8: Khi In mẫu 02a-SDKP/ĐVD thấy cột Tạm ứng phát sinhtrong kỳ ( cột 1) bị âm dương các tiểu mục thì làm thế nào?
https://mily.vn/a5S4AMk

Câu 9: Làm thế nào để gửi đối chiếu kho bạc lên hệ thống DVC KBNN?
Hiện tại DVC KBNN chưa cho phép nhập khẩu trực tiếp trên hệ thống, Anh/Chị có thể xuất PDF, ký điện tử nộp hoặc in ra, ký đóng dấu và scan nộp lên.Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top