Về thời hạn sử dụng của CKS MISA eSign

mrahn_184

Member
Xin chào MISA,
Bên mình là KH lâu năm của MISA, đã xài pmkt MISA từ 2012 đến hiện tại vẫn đang xài MISA 2021, pmhddt meInvoice và vừa mua gói dịch vụ CKS eSign.
Về CKS eSign, bên mình được sale MISA tư vấn mua gói 02 năm + khuyến mãi 02 năm => tổng thời hạn sử dụng là 04 năm ( như hình ảnh đính kèm ).
Tuy nhiên, khi bên mình đăng ký Tờ khai Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT để sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78 thì thông tin CKS hiển thị thời gian sử dụng là từ 10/12/2021 đến 20/11//2024, tức là còn chưa đến 03 năm ( như hình ảnh đính kèm ).
Giải thích giúp mình vụ này để mình có cơ sở giải trình lại với Sếp.
Cảm ơn!
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top