Về Phần Báo Cáo QLCB

minhmk

New Member
cho tôi hỏi phần báo cáo, khi tôi lập báo cáo khi ấn vào đến phần chọn đơn vị nhận báo cáo thì hệ thống không hiện lên để chọn đơn vị nào cả. bên misa cho tôi cách xử lý với.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top