Vấn đề sửa mẫu

Ngô Ái Diễm

New Member
Em đang dùng sme 2019, hiện tại em có 2 vấn đề cần hỏi ạ:

1. Trong Thuyết minh báo cáo tài chính không thể hiện được dư nợ dư có của 2 tk người mua và người bán, em cần sửa mẫu để có thể hiện 2 dòng đó thì làm cách nào ạ?
2. Trong phân bổ công cụ dụng cụ, khi đưa lên bảng cân đối TK thì không tách riêng ra được TS ngắn hạn và TS dài hạn, mà nó quy về 1 TS ngắn hạn nên không tính giá trị được?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Em đang dùng sme 2019, hiện tại em có 2 vấn đề cần hỏi ạ:

1. Trong Thuyết minh báo cáo tài chính không thể hiện được dư nợ dư có của 2 tk người mua và người bán, em cần sửa mẫu để có thể hiện 2 dòng đó thì làm cách nào ạ?
2. Trong phân bổ công cụ dụng cụ, khi đưa lên bảng cân đối TK thì không tách riêng ra được TS ngắn hạn và TS dài hạn, mà nó quy về 1 TS ngắn hạn nên không tính giá trị được?
Thưa anh/chị
1.đơn vị vào tiện ích/thiết lập BCTC, chọn BC thuyết minh sau đó chỉnh công thức lấy len nhé
upload_2020-4-22_7-38-35.png

2.khi phân bổ cccd, lên BC không đúng ntn đơn vị chụp ảnh nêu rõ em xem thử nhé
 
Top