Tỷ giá ghi nhận phí ngân hàng trung gian khi thu tiền

Thientinh

New Member
Mình có thắc mắc về tỷ giá ghi nhận phí ngân hàng trung gian như sau.
Ví dụ mình xuất khẩu hàng giá 10 $ với tỷ giá 23000
Nợ 131 Có 511 10 x 23.000= 230.000

Phí ngân hàng trung gian sẽ bị trừ khi khách hàng thanh toán cho mình.

+ Khi khách hàng thanh toán tỷ giá là 22000, phí ngân hàng trung gian là 1 $ thì mình nhận được 9$
Nợ 112 Có 131 9$ x 22000 =198.000
Nợ 642 Có 131 1$ x 22000 = 22.000
Nợ 635 Có 131 10.000

+ Khi khách hàng thanh toán tỷ giá là 24000, phí ngân hàng trung gian là 1 $ thì mình nhận được 9$
Nợ 112 Có 131 9$ x tỷ giá?
Nợ 642 Có 131 1$ x tỷ giá?
Nợ 112 Có 515 10.000

Nhờ hỗ trợ giúp mình về định khoản như vậy đã đúng chưa và khi có lãi chênh lệch tỷ giá thì mình ghi nhận theo tỷ giá nào?
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ theo em thì ghi nhận theo tỷ giá thực tế là 24000 thôi ạ còn chênh lệch thì khi đối trừ chứng từ PM sẽ tự xử lý luôn ạ!
 

Thientinh

New Member
Bạn có thể hướng dẫn mình cách nhập vào phần mềm không? vì những nghiệp vụ phát sinh phí ngân hàng trung gian mình không sử dụng mục Thu tiền từ khách hàng được do phần mềm không cho ghi thêm dòng Nợ 642 có 131. nếu vẫn dùng và tách ra làm 2 phiếu thì nợ 642 có 131 mình phải dùng Nghiệp vụ khác để ghi nhận đúng không? vậy phần mềm làm sao xác định được phiếu đó là của khoản nợ nào?
Nhờ bạn hướng dẫn rõ hơn. Cảm ơn bạn nhiều
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ phàn mềm có chức năng đối trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán/ chị vào nghiệp vụ/ bán hàng/ đối trừ chứng từ giữa các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ PM sẽ tự hiểu và đối trừ theo đối tượng được chọn ạ
 
Top