Tùy chọn để phần mềm không tự động in hóa đơn khi nhấn hoàn thành

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thực Trang: Anh/chị khi bán hàng/thu tiền/nhấn Hoàn thành thì PM tự động in hóa đơn

upload_2018-8-23_9-43-54.png


Nguyên nhân: Do đang thiết lập "tự động in hóa đơn khi hoàn thành"

Giải pháp: Anh/chị vui lòng vào dấu 3 gạch/Thiết lập/Máy in và mẫu in/Tắt Tự động in hóa đơn khi hoàn thành =>> Anh/chị muốn in thì sẽ nhấn vào In và Hoàn thành, còn nếu không in hóa đơn thì nhấn vào Hoàn thành thôi nhé.

upload_2018-8-23_9-43-11.png


upload_2018-8-23_9-42-33.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top