Từ 17/01/2021, sử dụng mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mới

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng từ 17/01/2021 được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (Mẫu số 20-ĐK-TCT).


20-ĐK-TCT.png


(Ảnh chụp một phần mẫu tờ khai )

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

**Lưu ý:

- Khi điền tờ khai, cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu "Đăng ký thuế" hoặc "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký thuế.

- Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền thực hiện thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì dùng mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).

- Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện hành quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 sẽ hết hiệu lực sử dụng vào ngày 17/01/2020.

Tham gia ngay vào Cộng đồng hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA để được giao lưu, học hỏi và hỗ trợ miễn phí từ MISA và cộng đồng thành viên .
BẤM VÀO ĐÂY
THAM GIA NGAY (7).png
 
Top