TSCĐ

thobong

New Member
Tôi muốn hỏi về các bước nhập số liệu trên Misa liên quan đến tài sản cố định:
Nhận khối lượng bàn giao các công trình XDCB dở dang, theo dõi phải trả các đơn vị XD công trình để có bảng cân đối tài khoản đầy đủ và chính xác nhất. Xin cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Tôi muốn hỏi về các bước nhập số liệu trên Misa liên quan đến tài sản cố định:
Nhận khối lượng bàn giao các công trình XDCB dở dang, theo dõi phải trả các đơn vị XD công trình để có bảng cân đối tài khoản đầy đủ và chính xác nhất. Xin cảm ơn
Thưa anh/chị
Đươn vị tham khảo tài liệu sau:http://help.bamboo2019.misa.vn/inde...xdcb_dau_tu_xdcb_tu_nguon_von_dau_tu_xdcb.htm
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top