Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử với 5 bước trên AMIS.VN ACT

Tài liệu này có hữu ích không?

 • Tạm được

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Không

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  1

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định rõ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực ngày 1/11/2018. Vì vậy, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là điều cần thiết.
Sau đây, MISA xin hướng dẫn anh chị 5 bước rất dễ thực hiện để hoàn thành triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019

 • Bước 1: Chọn và đăng ký mua hóa đơn điện tử MISA theo link tại đây

 • Bước 2: Kết nối phần mềm kế toán AMIS.VN - Kế toán với HĐĐT meinvoice
Là thực hiện kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn. Sau khi kết nối thành công, doanh nghệp mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ hóa đơn điện tử trên phần mềm.​
Xem tài liệu chi tiết về kết nối Tại đây

 • Bước 3: Khởi tạo mẫu hóa đơn và lập hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT
Là thực hiện lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu hóa đơn điện tử này để phát hành.​
Xem tài liệu chi tiết về lập hồ sơ Tại đây

 • Bước 4: Nộp thông báo phát hành HĐĐT lên cơ quan thuế
Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế, sau khi đăng ký đơn vị mới được phép sử dụng Hóa đơn điện tử.​
Xem tài liệu chi tiết về nộp hồ sơ Tại đây

Sau khi thực hiện nộp thông báo phát hàng hóa đơn lên cơ quan thuế, Anh/Chị có thể kiểm tra hiệu lực của hồ sơ thông báo phát hành trực tiếp online trên hệ thống iHTKK theo hướng dẫn Tại đây
Sau khi đã được duyệt, Anh/Chị có thể đến với bước 5 để sử dụng ngay​

 • Bước 5: Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử của công ty và thiết kế nội dung gửi
Thiết lập cấu hình email là để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử đã phát hành tới khách hàng. Khi kế toán sử dụng chức năng gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ thực hiện gửi từ địa chỉ email được thiết lập.​
Xem tài liệu chi tiết về thiết lập email Tại đâyLưu ý:
 • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập email gửi hóa đơn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính và từng người dùng.
 • Trường hợp đơn vị gỡ bỏ AMIS.VN - Kế toán và cài đặt lại thì phải thiết lập lại email gửi hóa đơn.
 • Xem các trường hợp thiết lập email không thành công và cách khắc phục tại đây.

XEM THÊM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HĐĐT TẠI HELP ONLINE


 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top