Trên chỉ tiêu phân tích tài chính báo cáo đã cất có ý nghĩa gì? Tại sao lại bị ẩn ( mờ đi)?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Trên bàn làm việc các chỉ tiêu phân tích ví dụ phân tích tồn kho người sử dụng có thể cất các báo báo đã chọn và xem lại
Thao tác cất báo cáo tồn kho:
Vào giao diện tồn kho/ chuột phải/ cất báo cáo mới/ đặt tên báo cáo
Lưu ý: Nếu chưa cất báo cáo nào thì báo cáo đã cất sẽ bị ẩn đi
 
Top