Trả tiền nhà cung cấp

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 30/6/18.

 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Tài liệu hướng dẫn các trường hợp sau:
  • Lưu ý chung: Hướng dẫn hạch toán phí ngân hàng (phí chuyển khoản) phải chịu khi trả tiền NCC
  • Mục 1: Trả tiền nhà cung cấp (NCC) cùng loại tiền với công nợ phải trả (nợ bằng loại tiền gì trả bằng loại tiền đó)
  • Mục 2: Trả tiền bằng VND cho công nợ là ngoại tệ
  • Mục 3: Trả tiền NCC bằng tiền vay
  • Mục 4: Trả trước tiền hàng cho NCC
  • Mục 5: Mua hàng trả tiền ngay một phần công nợ
  • Mục 6: Trả tiền NCC trong trường hợp trả thừa tiền
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Lưu ý chung: Trường hợp đơn vị chịu thêm 1 khoản phí ngân hàng (phí chuyển tiền) khi trả tiền NCC, anh/chị có thể hạch toán khoản phí này ngay trên chứng từ trả tiền, nếu không hạch toán thêm dòng trên chứng từ trả tiền được, anh/chị vào Ngân hàng/ Thêm 1 chứng từ Chi tiền, chọn Lý do chi là "Chi khác" để hạch toán khoản phí này: Nợ TK chi phí/Có TK 112 - Xem hướng dẫn hạch toán chi tiền gửi Tại đây

  1. Hướng dẫn hạch toán trả tiền nhà cung cấp (NCC) cùng loại tiền với công nợ phải trả (nợ bằng loại tiền gì trả bằng loại tiền đó) - Xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý: Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ mà không thấy có ô tỷ giá, nghĩa là anh/chị đang chọn tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời, khi đó phần mềm sẽ tự động tính tỷ giá xuất quỹ và chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá công nợ. Anh/Chị có thể kiểm tra bằng cách vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ và chọn lại phương pháp tính tỷ giá là Bình quân cuối kỳ nếu muốn tự gõ tỷ giá​

  2. Hướng dẫn trường hợp trả tiền bằng VND cho công nợ là ngoại tệ - Xem hướng dẫn Tại đây

  3. Hướng dẫn trường hợp trả tiền NCC bằng tiền vay - Xem hướng dẫn Tại đây

  4. Hướng dẫn trường hợp trả trước tiền hàng cho NCC - Xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý: Nếu mua hàng nhập khẩu thanh toán trước, có tỷ giá khi thanh toán khác tỷ giá khi nhận hàng - Xem hướng dẫn xử lý Tại đây

  5. Hướng dẫn trường hợp mua hàng trả tiền ngay một phần công nợ
  • Bước 1: Anh/chị lập chứng từ mua hàng chọn Chưa thanh toán để hạch toán toàn bộ tiền hàng đã mua là chưa thanh toán
  • Bước 2: Hạch toán số tiền đã trả ngay khi mua: Vào Trả tiền nhà cung cấp, hoặc hạch toán trên Phiếu chi/ Ủy nhiệm chi khác như hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: Khi hạch toán chỉ điền số tiền thực trả)
  • Bước 3: Khi thanh toán thêm thì tiếp tục thao tác như bước 2 đến khi thanh toán hết công nợ
  6. Hướng dẫn hạch toán trả tiền NCC trong trường hợp trả thừa tiền
  • Bước 1: Hạch toán trả tiền NCC bằng cách vào phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng để lập chứng từ chi tiền (Lý do chi chọn là Chi khác) - Xem hướng dẫn như cách 2 Tại đây (Lưu ý: hạch toán toàn bộ số tiền đã thanh toán)
  • Bước 2: Hạch toán tương ứng với trường hợp xử lý thực tế của đơn vị là nhập thêm hàng hay nhận lại tiền đã trả thừa
   • Nếu nhập thêm hàng: Anh/Chị lập thêm chứng từ mua hàng Chưa thanh toán ứng với lượng hàng nhập thêm
   • Nếu nhận lại tiền thừa: Anh/Chị vào phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng, thêm chứng từ Thu tiền (Lý do thu hoặc lý do nộp chọn Thu khác) để hạch toán số tiền thu về: Nợ TK 111, 112/Có TK 331, Đối tượng chọn NCC
  • Bước 3: Thực hiện đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng từ trả tiền - Xem hướng dẫn đối trừ chứng từ Tại đây
   
  Last edited by a moderator: 31/5/19

Chia sẻ trang này