Trả nợ tiền vay bằng ngoại tệ phát sinh chênh lệnh tỷ giá

Thaokttbu

New Member
Tỷ giá này tham khảo theo thông tư 200 nói rất rõ ràng mà? còn phụ thuộc tiền bạn đã ứng trước chưa, thanh toán trước rồi hay là hàng về rồi thanh toán sau mà. Bạn xem lại TT 200 ý
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Top