Tổng hợp nghiệp vụ căn bản Kế toán Xã/Phường 2020

Thảo luận trong 'MISA Bamboo.NET 2020' bắt đầu bởi Lê Bão Sơn, 21/4/20.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Lê Bão Sơn

  Lê Bão Sơn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA


  I. Quy trình hạch toán các khoản thu của xã ( Trong ngân sách)  1. Thu bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu:

  Nợ TK: 1121
  Có TK: 714​

  2. Thu điều tiết từ KB:

  Nợ TK: 1121
  Có TK: 714​

  3. Thu chuyển nguồn

  Nợ TK: 815
  Có TK: 714​

  4. Thu kết dư:

  Sau khi duyệt số năm trước, khi có phê duyệt của HĐND:

  Nợ TK: 474
  Có TK: 337 ( Đưa vào tk tạm thu chưa qua KB)​

  Kho bạc có phiếu chuyển NS xã

  Nợ TK: 337
  Có TK: 714​

  5.Thu chưa qua kho bạc:

  Khi thu tiền mặt hạch toán

  Nợ TK: 111
  Có TK: 337​

  Mang tiền nộp vào KBNN hạch toán

  Nợ TK: 1121
  Có TK: 111​

  Sau khi làm thủ tục ghi thu tại KBNN hạch toán

  Nợ TK: 337
  Có TK: 714​

  II. Quy trình hạch toán Chi ngân sách xã đã qua kho bạc


  1. Chi chuyển khoản qua kho bạc

  Nợ TK 814
  Có TK 1121​

  Đồng thời ghi Có TK 00822​

  2. Rút tiền mặt về chi hoạt động thực chi

  Khi rút tiền mặt về chi

  Nợ TK: 111
  Có TK: 1121​

  Đồng thời ghi Có TK: 00822​

  Khi chi tiền mặt

  Nợ TK: 814
  Có TK: 111​

  III. Quy trình hạch toán Chi chưa qua kho bạc ( Tạm ứng)

  1. Rút tạm ứng bằng Tiền mặt

  Nợ TK: 111
  Có TK: 1121​

  Đồng thời ghi Có TK 00821​

  2. Chi tiền tạm ứng:

  Nợ TK: 137
  Có TK: 111​

  3. Thanh toán tạm ứng

  Nợ TK: 814
  Có TK: 137

  Đồng thời ghi Có TK: 00821 (ghi âm)
  Có TK: 00822 (ghi dương)​


  IV. Quy trình hạch toán lương


  1. Chi lương bằng tiền mặt:

  Bước 1: Rút tiền về chi lương​

  Nợ TK: 111
  Có TK: 1121​

  Đồng thời hạch toán Có TK: 00822​

  Bước 2: Hạch toán chi phí lương:​

  Nợ TK: 814
  Có TK: 334​

  Bước 3: Chi lương​

  Nợ TK: 334
  Có TK: 111​

  2. Trả lương bằng thẻ ATM

  Bước 1: Chuyển khoản lương:

  Nợ TK: 1122
  Có TK: 1121

  Bước 2: Hạch toán chi phí lương:

  Nợ TK: 814
  Có TK: 334

  Bước 3: Chuyển khoản trả lương

  Nợ TK: 334
  Có TK: 1122​

  V. Quy trình hạch toán BH:

  1. Chuyển khoản BH:

  Nợ TK: 332 (chi tiết cho các loại BHXH, BHYT, BHTN..)
  Có TK: 1121

  Đồng thời ghi Có TK: 00822​

  2. Hạch toán chi phí BH:

  Nợ TK: 814
  Có TK: 332 (chi tiết cho các loại BHXH, BHYT, BHTN..)

  Khấu trừ BH vào lương

  Nợ TK: 334
  Có TK: 332 (chi tiết cho các loại BHXH, BHYT, BHTN..)​


  VI. Hạch toán quỹ công chuyên dùng

  1. Thu tiền quỹ công

  Nợ TK: 111
  Có TK: 431​

  2. Nộp tiền vào KB

  Nợ TK: 1128
  Có TK: 111​

  3. Rút tiền quỹ công về nhập quỹ:

  Nợ TK: 111
  Có TK: 1128​

  4. Chi tiền quỹ công

  Nợ TK: 431
  Có TK: 111. (1128 nếu chi bằng UNC qua KB)​

  VII. Hạch toán thu hộ, chi hộ

  1. Nhận được tiền thu hộ ,chi hộ

  Nợ TK: 1128
  Có TK: 3361, 3362​

  2. Rút tiền mặt thu hộ, chi hộ về quỹ

  Nợ TK: 111
  Có TK: 1128​

  3. Chi tiền thu hộ, chi hộ

  Nợ TK: 3361, 3362
  Có TK: 111​

  4. Nếu thanh toán bằng tiền gửi

  Nợ TK: 3361, 3362
  Có TK: 1128​

  VIII. Các bút toán kết chuyển cuối năm

  1. Kết chuyển số thu ngân sách xã

  Nợ TK: 714
  Có TK: 914​

  2. Kết chuyển số chi ngân sách xã

  Nợ TK: 914
  Có TK: 814​

  3. Chênh lệch thu chi NSX

  Nợ TK: 914
  Có TK: 474​

  IX. Hạch toán trong tháng chỉnh lý quyết toán

  1. Chi trong tháng chỉnh lý

  - Chi chuyển khoản qua kho bạc


  Nợ TK: 815
  Có TK: 111, 1121​

  Đồng thời hạch toán Có TK: 00812​

  - Chi chuyển nguồn năm trước

  Nợ TK: 815
  Có TK: 714​

  - Ghi chi trong tháng chỉnh lý

  Nợ TK: 815
  Có TK: 137​


  2. Thu trong tháng chỉnh lý quyết toán

  - Ghi thu ngân sách năm trước giá trị ngày công và hiện vật.

  Nợ TK 337
  Có TK 715​

  - Thu ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

  Nợ TK: 1121
  Có TK: 715​

  3. Kết chuyển cuối tháng chỉnh lý

  - Kết chuyển số thu ngân sách xã

  Nợ TK: 715
  Có TK: 915​

  - Kết chuyển số chi ngân sách xã

  Nợ TK: 915
  Có TK: 815​

  - Chênh lệch thu chi NSX

  + Trường hợp thu lớn hơn chi

  Nợ TK: 915
  Có TK: 474​

  + Trường hợp chi lớn hơn thu

  Nợ TK: 474
  Có TK: 915​

  - Kết dư ngân sách xã sau thời gian chỉnh lý quyết toán

  Nợ TK: 474
  Có TK: 337​

  - Sau khi xã làm giấy đề nghị Kho bạc Nhà nước chuyển số kết dư ngân sách xã sau thời gian chỉnh lý quyết toán vào thu ngân sách năm nay

  Nợ TK: 337
  Có TK: 714​
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/4/20
  Quan tâm nhiều
  Chênh lệch thu chi
  Chênh lệch thu chi bởi caitoketoan, 3/8/20 lúc 09:22
Bài viết liên quan: Tổng hợp
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Bamboo.NET 2020 TỔNG HỢP: Các bút toán hạch toán kế toán Xã/Phường năm 2020 11/1/20

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này