Tồn quỹ đến hiện tại trên phân hệ quỹ lấy số liệu như thế nào?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Tồn quỹ đến hiện tại lấy tồn quỹ đầu kỳ (111) + Ps nợ 111 ( trên tất cả các phân hệ) - ps có 111( trên tất cả các phân hệ) tính đến thời điểm tương lai
Ví dụ: Tồn quỹ hiện tại năm 2020 :100.000.000
Phát sinh Nợ 200.000.000
Có 1 chứng từ Chi tiền ngoài năm 2020 ví dụ ngày 01/12/2022 ghi nhận có 10.000.000
Thì tồn quỹ ở giao diện quỹ sẽ : 100.000.000 + 200.000.000 - 10.000.000= 290.000.000
 
Sửa lần cuối:
Top