Tồn kho thực tế không giống với báo cáo

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Misa,
Tôi đang kiểm tra kho của năm 2018 thì thấy tồn kho cuối kỳ không giống với báo cáo. Khi xem chi tiết tk 156 thì lại thấy có cột CHI PHÍ HỢP LÝ. Và số dư cuối kỳ của DƯ NỢ 156 này không giống với 156 trên BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. Tôi không hiểu tại sao như vậy, nhờ Misa hướng dẫn.
Xin cảm ơn.
Thưa anh/chị
Để kiểm tra BC kho và sổ cái thì anh/chị tham khảo HD sau:https://forum.misa.com.vn/threads/s...-khoan-tren-phan-mem-misa-sme-net-2017.11605/
Trân trọng
 
Top