Tôi thấy báo cáo kê khai không lên đúng số liệu thì làm thế nào để kiểm tra?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Khi xem báo cáo kê khai lên không đúng số liệu, bạn kiểm tra các phần khai báo đã đúng như trong hướng dẫn dưới đây hay không
Lưu ý: Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 9 thông tư 144_2017_TT-BTC "Những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, thực hiện kê khai theo mẫu 04a/ĐK-TSC, mẫu số 04b/ĐK-TSC, mẫu số 04c/ĐK-TSC, ban hành kèm theo thông tư này", => 3 mẫu trên được sử dụng trong trường hợp tài sản phát sinh lần đầu tại đơn vị. Vì vậy khi bạn tích vào Kê khai bù tất cả các tài sản thì ở cột Giá trị còn lại là giá trị còn lại tại thời điểm đơn vị được tiếp nhận và khai báo trên phần mềm lần đầu tiên, không phải giá trị còn lại sau hao mòn các năm.
 
Sửa lần cuối:
Top