Tôi nhập khẩu HĐĐT số lượng ở ngoài là thập phân nhưng trên phần mềm tự làm tròn thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: File excel nhập khẩu số lượng là thập phân nhưng khi đẩy lên phần mềm thì tự động làm tròn lên ( hoặc xuống)

401.png


Nguyên nhân:
Do trên web đang không để phần số lượng có phần thập phân nên khi nhập khẩu tự động làm tròn.

Giải pháp:
1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Định dạng số

402.png


2. Ở phần Định dạng số, tăng phần số lượng lên theo số thập phân mong muốn trên phần mềm ( như ở ví dụ đang để là 1) sau đó nhấn Lưu ở góc dưới màn hình

3. Quay trở lại hóa đơn vừa nhập khẩu từ excel, sửa tay lại số lượng về đúng thập phân hoặc xóa hóa đơn chưa phát hành đi rồi nhập khẩu lại.
 
Top