Tôi muốn thêm 1 dòng Chiết khấu trên hóa đơn thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Trường hợp 1: Đơn vị dùng mẫu hóa đơn 1 thuế suất, mẫu hóa đơn kinh doanh xe
Thao tác thêm dòng chiết khấu xem hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Đơn vị dùng mẫu nhiều thuế suất
1. Vào Danh mục/ Hàng hóa dịch vụ. Tạo mã chiết khấu

412.png


2. Vào Hóa đơn/ Hóa đơn bán hàng, tạo hóa đơn mới, điền đầy đủ các thông tin

3. Chọn chiết khấu theo từng mặt hàng

413.png


4. Chọn mã chiết khấu, điền phần chiết khấu ở cột tiền chiết khấu, điền tiền thuế số tiền âm

414.png


5. Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành
 
Sửa lần cuối:
Top