Tôi muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì phải làm thế nào ?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
❖ Trường hợp 1: Chưa xác nhận TK MISA ID

1. Dữ liệu tạo mới chưa có mật khẩu

 • Vào Hệ thống/ Đổi mật khẩu
 • Bỏ trống Mật khẩu hiện tại,
 • Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.
 • Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.
 • Nhấn Đồng ý
upload_2020-10-12_8-57-38.png


2. Dữ liệu đã có mật khẩu và đơn vị muốn đổi mật khẩu

 • Vào Hệ thống/ Đổi mật khẩu
 • Nhập mật khẩu hiện tại vào Mật khẩu hiện tại.
 • Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.
 • Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.
 • Nhấn Đồng ý
3. Dữ liệu đã có mật khẩu và đơn vị muốn đăng nhập không có mật khẩu
 • Vào Hệ thống/ Quản lý người dùng
 • Tại giao diện Sửa người dùng tích Bỏ trống mật khẩu
 • Nhấn Đồng ý
upload_2020-10-22_8-39-30.png


❖ Trường hợp 2: Đã xác nhận TK MISA ID

Tại giao diện đăng nhập nhấn quên mật khẩu. Xem hướng dẫn Tại đây
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top