Tôi muốn dùng thêm loại tiền ngoại tệ khác thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện

Khi lập hoá đơn tôi chỉ chọn được 2 loại tiền VNĐ, USD mà không chọn được loại tiền khác

upload_2020-11-19_16-9-24.png


2. Giải pháp: Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1:
Vào Danh mục\Loại tiền

upload_2020-11-19_16-15-18.png


Bước 2: Kích đúp chuột vào Loại tiền cần sử dụng\Bỏ tích Ngừng theo dõi\Ấn Cất

upload_2020-11-19_16-17-22.png
 
Sửa lần cuối:
Top