Tôi muốn dùng thêm loại tiền ngoại tệ khác thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Tôi đang sử dụng tiền USD, muốn thêm loại tiền khác thì làm thế nào?
Các bước thực hiện:
1. Vào Danh mục/ Loại tiền

397.png


2. Tích đúp vào loại tiền cần sử dụng => Bỏ tích ngừng theo dõi => Nhấn Lưu

398.png
 
Top