Tôi muốn chứng từ hao mòn TSCĐ lấy xuống MISA Mimosa.NET không phải sửa tay lại hạch toán do chọn sai nguồn hình thành thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Đơn vị lấy chứng từ tính hao mòn từ phần mềm QLTS.VN sang phần mềm MISA Mimosa.NET nhưng nguồn bị lên sai dẫn đến hạch toán sai. Muốn sửa lại nguồn hình thành trên QLTS.VN để không phải hạch toán tay lại

Giải pháp: Bạn làm theo hướng dẫn chuyển nguồn tại đây

Lưu ý: Khi chuyển nguồn, toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản (như ghi tăng, đánh giá lại... bao gồm cả các báo cáo đã nộp lên cấp trên) sẽ bị ảnh hưởng (được chuyển sang nguồn mới).
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top